Ženski i muški princip u delu K.G.Junga – Animus

Ženski i muški princip u delu K.G.Junga – Animus

“Čovek je nešto što će biti prevaziđeno. Šta ste vi učinili da ga prevaziđete? (…) Ovo je čas velikog prezira. Čas kada i vaša radost budi vaše gađenje, pa čak i razum i vrline.” –  Fridrih Niče, “Tako je govorio Zaratustra” Gromovite, odlučne, beskompromisne reči najodvažnijeg kritičara moderne civilizacije su izvanredan odjek aspekta ljudske duše koji […]

Ženski i muški princip u delu K.G.Junga – Anima

Ženski i muški princip u delu K.G.Junga – Anima

…I Zevs, uvidevši svu snagu bića koje je stvorio, uplaši se za svoju i sudbinu drugih bogova – jer, ovi su ljudi – sa po dva lica i četiri uda, sa muškim i ženskim atributima – iskazali izvanrednu snagu. Zevs, tako, raspoluti ove androgine duše na jednake pole, poništivši njihovu moć. Od tada, novi ljudi, […]

1 11 12 13