Еко – виђење постмодернизма

Еко – виђење постмодернизма

Еко – виђење постмодернизма Кратак преглед фузије идеја у различитим поставкама постмодернизма Проблем у одређењу појма постмодернизам лежи у његовом односу према појму модернизма. Да ли је постмодернизам афирмативан зрели наставак модернизма или је пак реакција превазилажења и незадовољства устаљеним погледом на свет, главна су питања теоретичара савремене књижевне теорије у оквиру одређивања овог појма. […]