Hristova pentekostna crkva

[wpedon id=”90510″ align=”center”]

Pokret Pentekostalaca javlja se u SAD-a sredinom 18 veka odakle se enormnom brzinom širi među baptistima i metodistima. Izraz Pentekostna predstavlja ‘’svetu pedeseticu’’ ili praznik silaska Svetog duha na apostole. Ta činjenica silaska Svetog duha opčinjava Sparinga koji se bavio proučavanjem Biblije a koji je sa svojim sinom ‘’poverovao da posebnim molitvama i prizivanjem Duh sveti može da se spusti i na njih, te da ih sve obdari znanjem svetskih jezika , kao i da ih učini čudotvorcima’’.

Osobenost ove crkve predstavlja oratorstvo i pesma. Najviše Pentekostalaca ima u SAD-a, potom u Brazilu oko dva miliona, u Čileu oko oko milin vernika. Kada je u pitanju Evropa, najviše vernika broje u Rumuniji i Italiji. U Jugoslaviji tj Srbiji pentekostalni pokret pojavljuje se neposredno pred drugi svetski rat (Osijek). Međutim, ‘’pentekostalni pokret je jedno vreme neposredno posle Drugog svetskog rata bio u krizi, jer je najveći broj članova pripadao nemačkoj narodnosti, koja je posle rata najvećim delom napustila Jugosllaviju. Pokret se, ipak, brzo oporavio, tako da je 1950. Godine formirana ‘’Hristova duhovna crkva’’.

U pogledu organizacije, a nas to ovde najviše zanima, svaka pentekostalna crkva ima izvestan stepen nezavisnosti, pa je kao takva samostalna sa svojim upravnim organima, Najviši organ je konferencija koju sačinjavaju odbori kontinenata. Predsednik konferencije je Jakob Kopfi. Evropski odbor sačinjavaju predstavnici svih Evropskih zemalja. Sem toga, zbog sličnosti ‘’verskih doktrina pentekostnih i evanđeoskih crkava’’ ove crkve su učlanjene u Savez evanđeoskih crkava.

U Srbiji je došlo do podele u samoj crkvi na ‘’Nogooprane’’ i ‘’Malokrštene’’(Malokrštenih u Srbiji ima svega par desetina). U Srbiji se formira Hristova pentekostalna crkva koja broji do 4000 vernika, dok pravih, izvornih Pentekostalaca, prema izvoru Z. Lukovića, ima oko 30000 sa desetinama objekata. A prema T. Brankviću Savez evanđeoskih crkvava u SRJ ‘’ima oko 180mesnih crkava. Od toga jedan broj evanđeoskih crkvama deluje u čisto rumunskim sredinama, deo u romskim i deo u albanskim.’’ Pentekostalci u Srbiji izdaju list ‘’Hrišćanski život’’. U Srbiji pentekostalci svoj kadar obučavaju u baptističkoj crkvi ‘’Logos’’ u Novom Sadu.

Za P.U.L.S.E. Branko Milić

0 0 glasova
Ocenite članak
Pratite diskusiju na ovu temu
Obavesti me
guest
0 Komentara
Inline Feedbacks
View all comments