ISSN (Online) 2683-5681

Поштовани,

Обавештавамо Вас да по стандардима ISSN-a исти наслов серијске публикације на различитом медију, мора да има различит  ISSN за сваки медиј  (Online, CD-ROM,  итд).

Самим тим и Ваша публикација  P.U.L.S.E (Online)  добила је свој ISSN 2683-5681.

Додељени ISSN треба да буде постављен на насловни екран online  публикације на следећи начин:

ISSN (Online) 2683-5681

Као и код штампане верзије наслова Ваше публикације и ISSN за online верзију је важећи све док се не промени наслов публикације.  Ако намеравате да промените наслов молимо Вас да нас информишете  (заједно са одговарајућим фотокопијама или можда са новом  URL адресом), тако да можемо да одлучимо да ли је нови  ISSN потребан, или не.

Остале промене као што су место издања, издавач, периодичност, URL adresa, итд. не мењају ISSN, али је пожељно да нам их јавите да бисмо могли да ажурирамо библиографске податке у нашој бази.