Jungova Senka: svačije tamno "ja"

Ulogujte se / Kreirajte profil

Jungova Senka: svačije tamno “ja”

.

Become a Patron!

.

“Kako drugačije bi čoveku palo na pamet da podeli kosmos po analogijama dana i noći, leta i zime, na svet svetlog dana i svet tamne noći naseljen mitskim monstrumima, ukoliko nije imao prototip takve podele u samome sebi.” (Karl Jung – “Psihološki aspekti arhetipa majke”)

Od svih susreta koji prožimaju čovekovu egzistenciju, najbolniji, najdramatičniji, najpotresniji je – susret sa samim sobom. Ovo nije eterično buncanje neke pseudo-nauke, već jedan od prvih postulata najvažnijeg događaja za života pojedinca – individuacije (samoostvarenja).  Između ličnosti kakva jeste i kakvom se predstavlja leži prostran bezdan ispunjen tamnim tonovima jedinstvene seni osobina. Osobina kojih se svest odrekla.

Rook Floro - Instalacija na temu 'Senka'

Rook Floro – Instalacija na temu ‘Senka’

Rook Floro

Arhetipski pojam Senke u Jungovoj kosmogoniji simbola, zlokoban je i opresivan samo ukoliko ga tumači i pokreće ograničena, sputana psihologija. Istina je, doduše, da su u njoj zamandaljene i pohranjene sve one karakteristike koje se ne usuđujemo prepisati sebi – a vrlo nam pripadaju. Nagoni, želje i crte karaktera od kojih, zaziremo, strahujemo – i, ergo, preziremo – crte koje, pokatkad, iscrtavaju našu bit konturama kojih se sramimo. Kada se govori o čovečijim “mračnim stranama” – zapravo su posredi šaptaji o Senci.

“Sve psihičkog porekla ima dvostruko lice. Jedno gleda ka napred, jedno ka nazad. Ambivalentno je i, stoga, simboličko, kao i sva živuća stvarnost” (Psihologija i alhemija)

Svoju dominaciju svesni ego brani od nasrtaja svega što prepoznaje kao deo sveukupne ličnosti, a što je vredno prezira i osude. Nije reč samo o minornim, beznačajnim falinkama na građi ličnosti već i o praiskonskim (svesti nepoznatim) težnjama i nagonima, pozornicama za istinske drame srca, veće od onih koje održavaju u teatrima, kako je govorio sam Jung. Senka je drugi ego, antipod, “zli blizanac” Persone – svesnog, prihvaćenog dela ega, takoreći veštački očišćenog raznim mehanizmima projekcije od svih negativnosti koje bi narušile idealizovanu sliku o nama samima. U Personi je sadržano sve ono sa čime se ego drage volje poistovećuje.

Prepoznavanje Senke u drugome inicira vrlo interesantan emotivni odgovor. Sve one neželjene osobine koje ego prepozna kao svoje u drugojosobi uzokruju vrlo snažan stav  antagonizma ka toj osobi. Da li ste već osetili da ste, bez nekog očevidnog povoda, iziritirani samim postojanjem određene individue u vašem životu? Vaša podsvest je u njoj detektovala svoju Senku – svoje objekte gnušanja i “ustupila” joj vlasništvo nad njima.

U stvarnosti, kada se govori o Senci ne može biti reči samo o zloćudnoj sklonosti ličnosti kojoj se mora stati na put pri izbijanju na površ. Nesumnjivo, kako Marie-Louise von Franz sudi, Senka uzima oblik sitnih slabosti, ali i “mučiteljskih duhova” – agresije, neobuzdane želje za prestižom, zavisti…No, mimo toga, reči može biti o prosto neprilagođenim energijama koje su inače opšteprihvaćene kao benigne – energije kreativnosti koja je neusmerena, na primer. Koliko i realnost, i snovi i vizije su plodno tle za susret sa Senkom.

Odnosom ignorisanja ili poricanja Senke čini se “medveđa” usluga psihološkom sastavu ličnosti. U prvom slučaju, njen demonski dinamizam će kročiti kroz otvorene vratnice svesti. U drugom će se množiti, ostavljena bez nadzora, potcenjena. Senka ima tendenciju da se ispolji vrlo neprijatno, naglo i silovito kada je ličnost pod velikim psihičkim opterećenjem, u trenucima zaslepljenosti sujetom ili besom. Određen sled događaja i stimulusa mogu biti okidač takve (re)akcije. Takva ekspresija – parapraksa, u društvu “proslavljena” kao “frojdovska omaška” – je navala nesvesne želje ili misli koje su vapile za artikulacijom, radeći iz pozadine na vrednosnom i misaonom sistemu individue. U naivnosti mladosti, Senke su daleko transparentnije negoli u odraslom dobu, kada teške maske umešnih obmana kojima ovladamo mnogo uspešnije kamufliraju zrele Senke.

“Sve u sebi nosi senku, a što je manje integrisana u svesni život, to je crnja i gušća” (Psihologija i religija)

Žarko Trebješanin ustvrđuje da, “što je radikalniji, ekstremniji stav to je ekstremnija i Senka, suprotan stav u nesvesnom” (Rečnik Jungovih pojmova i simbola). Ovaj “tamni, otcepljeni deo ličnosti, formiran u podsvesti” je sistem karakternih crta koje, tek kada se implementiraju u ličnost upoznavanjem sebe, daju raskošnu emulziju svih dimenzija sopstva: svest spoznaje istinu dvojakosti u svemu, proširuje se sa samopravičnosti na težnju ka objektivnosti; okoštalosti nestaje i postepeno je zamenjuje fleksibilnost, novostečena otvorenost i potpunija spiritualnost.

Ovaj arhetip je globalna činjenica makar koliko i lična. Nesumnjivo je lako dijagnostikovati kolektivnu Senku svake nacije, rase, etničke klase ponaosob – pa čak kompletne ljudske vrste. Kada je Garrison Keillor rekao da je konflikt ono u čemu nalazimo umetnost, pogodio je u srž i stvaralaštva kao takvog i kao ogledala naše psihe koja u naboju suprotnom od svog nalazi privlačnosti prvog reda. Svedoci smo sve otvorenijeg i masovnijeg iskazivanja Senke u obredima popularne kulture koji ne priznaju granice, poput maskarade Samhaina (Noći veštica). U visokoj kulturi, bavljenje njome je i načinjanje dramatičnih tema i večnih pitanja straha od konačne kazne, poput triphiha slikara Hijeronimusa Boša. Doktor Faust podaje se svojim egoističnim mehanizmima neutažive želje za znanjem i zadovoljstvima sklapajući sporazum sa samim donosiocem svetla i tame, prometejskim kradljivcem vatre, đavolom. Istorijski slučajevi spaljivanja “opasnih” književnih i umetničkih dela nije ništa drugo do opresije onoga što određena ideologija i autokratija vidi kao pretnju – kao vlastitu Senku ka kojoj se bes, po pravilu, ispoljavao na neistomišljujućem.

“Ne postaje se prosvetljen zamišljanjem figura od svetla, već pravljenjem tame svesnom.” (Filozofsko drvo)

Za P.U.L.S.E Andrej Vidović

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  0 0 glas
Ocenite članak
Pratite diskusiju na ovu temu
Obavesti me
guest
6 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
View all comments
lyra
lyra
7 years ago

sjajno… Bilo bi interesantno procitati jos izlaganja na prilozenu temu. 🙂

Dejan
Dejan
7 years ago

Odličan tekst.

anna
anna
7 years ago

bravo!

zorica
zorica
4 years ago

zamandaljene ahaha,ja jos uvek nisam dosla do Jungovih knjiga,ali definitivno se poznajemo

Katarina Ristić Aglaja

Najstrašnije u svemu je to što se neprosvećena masa priklanja uvek Personi, traži zlog dvojnika sopstva u liderskoj ličnosti. Tako se po pravilu svako donekle iskvari kada dođe na vlast, na poziciju državotvorne ili druge moći. U manjoj ili većoj meri – zavisno od količine ili zbirne veličine tih klica zla koje čuće potisnute & zaključane u nečijoj staloženoj ličnosti – da bi, jednom oslobođene iz dubine podsvesti uveličale svoje dejstvo: urušile ranije sazdan integritet osobe i stvorile novu, alternativnu ličnost u istom telu, koje tada kao da ima dve glave. Zato se Persona naziva i Sijamskom sestrom sopstva.

Katarina Ristić Aglaja

Zimski Prausnulo Drvo što stvara izdanke u tami svog arhajskog korenja – kao ono koje se još nije “rasklopilo u glasovnom ponoru svoje nedokučive dubine” (Herman Broh), – zaista ukazuje na jedno drvo koje jednom od svojih SPOREDNIH (iz-čvorova-stranputice-niklih) grana pušta adventivni koren! & Dilema unutar vrtložne krošnje toga stabla (up. dinamike višestrukog saznajanog procesa) razrešava se na taj način da se jedna njegova grana (valenca) odbacuje i spušta do tla (oaze) koje ga prihvata. Odatle tek niče Filozofsko Drvo: to je ono nebo-plovno drvo “koje nam donosi snove o astronomima, sunčevim mrljama, smrti, …” (Sen-Džon Pers).