Napor i rezignacija – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

Zlatna sredina je postojeća doktrina i sećam se kako sam je s preziranjem i srdžbom odbacivao u mladosti, jer sam se u to doba divio junačkim krajnostima. Doista, istina nije uvek zanimljiva i mnogim stvarima se poklanja vera zato što su zanimljive, mada u stvari malo dokaza svedoči u njihovu korist. Zlatna sredina je često … Continue reading Napor i rezignacija – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće