Mesto kao koncept jevrejskog Boga

 

שהוא מקומו של עולם ואין עולמו מקומו

Še’Hu makomo šel olam, ve’ejn olamo makomo
Jer On je Mesto ovoga sveta, ali svet nije Njegovo mesto
Midraš” (Berešit raba 68:5)

Posmatrajući unazad kroz istoriju, po liniji Avramovog monoteizma (Datot Abrahamiotדתות אברהמיות), važno je ukratko se pozabaviti i kompleksnom problematikom pojavnosti Boga (Adonaj/Tetragramatonיהוה), kao Takvog, a posebno iz ugla jevrejske vere, judaizma, koji obiluje specifičnim idejama. Jer iako su i hrišćanstvo i islam dali svoje interpretacije ovog koncepta, važno je ipak osvrnuti se na originalni uvid, kao i principe koji ga uslovljavaju.

Koncept jevrejskog Boga kreće se u više različitih smerova, te zbog nemogućnosti Njegove antropomorfne pojavnosti, odnosno zabrane dodeljivanja čovečijih svojstava, pribeglo se mnogim, reklo bi se, daleko kompleksnijim objašnjenjima i razjašnjenjima ove metafizičke predstave stvaralačke sile. Ovde se, pre svega, radi o ideji božanske svepristnosti (Šehinaשכינה), nešto poput gnostičkog Demijurga (Demiourgos, δημιουργός), a koja se ispoljava mimo okvira realnosti za koju se veruje da je oblikovala… Upravo taj paradoks spada u najveće misterije judaizma, kao i čitave jevrejske misli, kojom su se bavili mnogi umni kabalisti.

Budući da je reč o TvorcuNjegova moć u Njegovom svemiru je neograničena.

Zato kažemo da je svemoguć i obraćamo Mu se sa:

ברוך אתה ה’ אלהינו מלך העולם

Baruh ata Adonaj elohejnu meleh ha’olam
Blagosloven da si ti Gospode bože naš, Kralju vaseljene…

 

Međutim, Njemu se ne pripisuje moć da čini ono što je po Njegovoj suštini apsolutno suprotno kreaciji i sâmom činu Stvaranja, to jest:

• da se udvoji ili poništi

• postane telesan

• ili da se na bilo koji način menja

 

Iz tog razloga odbacuje se mogućnost da bi ikada mogao da uzme antropomorfni oblik, a i čim razgraničimo neograničeni potencijal i nemogućnost činjenja nečega što je u suprotnosti sa prirodom onoga koji čini, dolazimo do zaključka da ovo drugo nije nemogućnost. Moguće činjenje uključuje zbir intencija u skladu sa prirodom onoga koji ih ispoljava.

Svemogućnost koja se ispoljava isključivo van Njegovih okvira, a ne u okviru Njega samoga, ili Njegove pojavnosti.

Zato takođe kažemo:

המקום ינחם אתכם

Ha’makom jenahem ethem
Mesto (svaka tačka u prostoru) će te utešiti

 

Pošto je tvorac svih materijalnih stvari, očigledno je da se On ne sastoji od materijalnog, te Ga nazivamo Čistim i Svetim, zato što predstavlja suprotnost svemu materijalnom i kao takav, tvorac svih stvari, takođe je i tvorac prostora i vremena:

המקום

Ha’Makom
Mesto

 

Prema različitim tumačenjima, svet prostorvremena Njegova je tvorevina i stoga Ga ne sadrži, ali ta dva jesu njegov izdanak.

Ljudski um sposoban je da obrađuje samo fizičke pojmove i stoga mu je praktično nemoguće da predstavi bilo kakvo vanvremensko i vanprostorno postojanje. Samim tim tu je ta opšta nemogućnost da zamislimo biće koje bi se uklapalo u takvu konfiguraciju stvarnosti.

To je još jedan razlog zbog kojeg je Njegova suština nepojmljiva, te:

Kao tvorac prostorvremena,
On ne boravi u prostorvremenu…

 

Za P.U.L.S.E / Dražen Pekušić

arsmagine.com/misaoni-zapisi/makom/

Pratite diskusiju na ovu temu
Obavesti me
guest

2 Komentara
Najstariji
Najnoviji Najpopularniji
Inline Feedbacks
View all comments
Melkhizadek
Melkhizadek
2 years ago

znači , poenta cijelog teksta je da ustvrdi kako je Bog izvan prostora i vremena i da ga isti ne sadrže? Takav monoteistički odnos prema Bogu mi je uvijek bio stran – to da je Bog apsolutno izvan svoje kreacije, a i sama biblijska tradicija upućuje na suprotno. Moj odnos prema Bogu je više panteistički – Bog je sve što postoji.

Nego, samo ime Boga navedeno u tekstu Jehowa (יהוה) upućuje na suprotno od poente iznijete u tekstu. Elem, u tradiciji Kabale (jevrejska forma misticizma) ovo božije ime zapravo predstavlja 4 tradicionalna elementa za koja se smatra da je od njih stvoreno sve što postoji i da njihove zakonitosti vladaju ovim materijalnim, ali i drugim svjetovima. Jod- Vatra; HE – Voda; WAV – Vazduh i završno HE – Zemlja. Tako da samo ovo ime upućuje na to da Bog jeste Svijet (prostor i vrijeme) tj. jeste skup elemenata od kojih je Svijet stvoren.

Nevezano za ovo gore, ovaj tekst je pisao neko jako neuk, pokušavajući da djeluje kao da razumije materiju.
Na primjer, nema pojma što je “Demijurg”. Gnostičke sekte su zapravo Jehovu smatrali za Demijurga, tvrdeći da Demijurg nije onaj istinski Bog, već niže i zlo božanstvo koje je stvorilo ovaj materijalni univerzum, ali se lažno izdaje za vrhovno božanstvo osim kojeg ne postoji niko i ništa. Za gnostike Jehova je zapravo isto što i Sotona, a Hrist je isto što i Lucifer koji je nudi put oslobođenja od tiranije Demijurga / Jehove/ Satane.