458520be8c214938db554e15c03a9f32 | P.U.L.S.E - Magazin za umetnost i kulturu

Ulogujte se / Kreirajte profil

Početna » Gallery » 458520be8c214938db554e15c03a9f32

Otuđenje subjekta u mreži simboličnog i povratak istini u „pukotini egzistencije” – u nesvesnom