4e0ca62825941a88d40f84e273749fc0 | P.U.L.S.E - Magazin za umetnost i kulturu

Ulogujte se / Kreirajte profil

Početna » Gallery » 4e0ca62825941a88d40f84e273749fc0

Otuđenje subjekta u mreži simboličnog i povratak istini u „pukotini egzistencije” – u nesvesnom