86acdfde2043fd15c37843850d5eae85 | P.U.L.S.E - Magazin za umetnost i kulturu

Ulogujte se / Kreirajte profil

Početna » Gallery » 86acdfde2043fd15c37843850d5eae85

Otuđenje subjekta u mreži simboličnog i povratak istini u „pukotini egzistencije” – u nesvesnom