a97594675fb5b69260d6857ce2dcdfad | P.U.L.S.E - Magazin za umetnost i kulturu

Ulogujte se / Kreirajte profil

Početna » Gallery » a97594675fb5b69260d6857ce2dcdfad

Otuđenje subjekta u mreži simboličnog i povratak istini u „pukotini egzistencije” – u nesvesnom