Rad – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

[wpedon id=”90510″ align=”center”] Da li da se rad uvrsti među uzročnike sreće ili nesreće, može se smatrati neizvesnim. Izvan svake je sumnje da ima mnogo takvog rada koji je bezgranično mučan a preteran rad je uvek bolan. Međutim, ja mislim da, pod pretpostavkom da nije prekomeran, i najdosadniji rad je većini ljudi manje neprijatan od … Continue reading Rad – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće