Ulogujte se / Kreirajte profil

Сeнкe…Ombres…Shadows…Schatten…Tени…צללים

.

Become a Patron!

.

“Thoughts are the shadows of our feelings – always darker, emptier and sipmpler” – Friedrich Nietzche

“Misli su senke naših osećanja – uvek su tamnije, praznije i jednostavnije” – Fridrih Niče

“I don’t need a friend who changes when I change and who nods when I nod; my shadow does  that much better” – Plutarch

“Nije mi potreban prijatelj koji se menja kad i ja i koji klima glavom kad i ja klimam. Moja senka radi to mnogo bolje” – Plutarh

“In faith there is enough light for those who want to believe and enough shadows to blind those who don’t”  –  Blaise Pascal

“U Veri postoji dovoljno svetla za one koji žele da veruju i dovoljno senki za one koji to ne žele” – Blez Paskal

“Fear has a large shadow, but he himself is small” – Ruth Gendler

“Strah ima veliku senku ali je sam po sebi mali” – Rut  Gendler


“Man is a substance clad in shadows” – John Sterling

“Čovek je supstanca odevena u senke” – Džon Sterling

“Where there is much light, the shadow is deep” –  Johann Wolfang von Goethe

“Tamo gde je mnogo svetlosti, senka je izraženija” – Gete

“Life without love is a shadow of things that might be”

“Život bez ljubavi je senka onog što može biti”

“Prvo si čovek u senci, zatim si čovek sa senkom, najzad si senka od čoveka” – Vladimir Bulatović Vib

“Keep your face always toward the sunshine – and shadows will fall behind you” – Walt Whitman

“Neka tvoje lice bude okrenuto ka suncu – i senke će uvek biti iza tebe” –  Volt Vitmen

“Love and business and family and religion and art and patriotism are nothing but shadows of words when a man’s starving” – O. Henry

“Ljubav i posao i porodica i religija i umetnost i patriotizam su ništa drugo do senke od reči kada čovek gladuje” – O.Henri

“Everything that we see is a shadow cast by that which we do not see.” – Martin Luther King;

“Sve što vidimo je senka koju baca ono što mi ne vidimo” – Martin Luter King

“They see only their own shadows or the shadows of one another, which the fire throws on the opposite wall of the cave” – Plato

“Oni vide samo svoje senke ili senke drugih, putem vatre koja osvetljava suprotni kraj pećine” – Platon;

“I wear my shadows where they’re harder to see, but they follow me everywhere. I guess that should tell me I’m travelling toward light.” – Bruce Cockburn;

“Nosim svoje senke onde gde ih je teže primetiti, ali me one prate svuda. Pretpostavljam da mi mogu reći da putujem ka svetlosti” – Brus Kokburn;

“Manipulating shadows and tonality is like writing music or a poem” – Conrad Hall;

“Upravljati senkama i tonalitetima je isto kao pisati muziku ili pesmu” – Konrad Hal;

“Shadows cannot see themselves in the mirror of the sun” – Evita Peron;

“Senka ne može videti sebe u ogledalu sunca” – Evita Peron;

“Character is like a tree and reputation like a shadow. The shadow is what we think of it; the tree is the real thing.” – Abraham Lincoln;

“Ličnost je drvo a reputacija je senka. Senka je ono što mislimo da jeste a drvo je ono što stvarno jeste” – Abraham Linkoln;

“Imagination is the real and eternal world of which this vegetable universe is but a faint shadow.” – William Blake;

“Mašta je stvaran i beskrajan svet u kojem je ovaj vegetirajući univerzim ništa drugo do bleda senka” – Vilijam Blejk;

“Hope is like the sun, which, as we journey toward it, casts the shadow of our burden behind us” – Samual Smiles;

“Nada je poput sunca, koje, ukoliko idemo ka njemu, baca sve naše terete iza nas” – Semjuel Smajls;

“Glory follows virtue as if it were its shadow.” – Marcus Tullius Cicero;

“Slava prati vrlinu poput senke” – Ciceron

“A false friend and a shadow attend only while the sun shines” – Benjamin Franklin;

“Lažni prijatelji i senke postoje samo dok sunce sija” – Bendžamin Frenklin;

“The shadow of victory is disillusion”- Winston Churchill;

“Senka pobede je razočarenje” – Vinston Čerčil;

za P.U.L.S.E  pripremio: Boban Savković

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  Ostavite komentar

Komentari objavljeni na sajtu ne odražavaju stav uredništva, a stavovi objavljeni u tekstovima nisu nužno i stavovi redakcije.

Zabranjeni su govor mržnje, pretnje, uvrede na nacionalnoj, religioznoj, rasnoj ili polnoj osnovi, kao i psovke. Zabranjeno je i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Takođe, komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni.

Obavezna polja označena su *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.