Srećan čovek – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće

Kao što je očigledno, sreća delom zavisi od spoljašnjeg sveta, a delom od samoga sebe. U ovoj knjizi bavili smo se delom koji zavisi od samoga sebe i došli do zaključka da, ukoliko od toga dela zavisi, recept za sreću je vrlo jednostavan. Mnogi misle, među koje smatram da moramo ubrojati i g. Kruča o … Continue reading Srećan čovek – Bertrand Rasel: Osvajanje sreće