Сакрална историја

Сакрална историја

Историја има своју сакралну логику. На сличан начин као што постоји свештена географија, која географске датости посматра не као „мртве“ или „материјалне“ феномене и реалије, него као један Свети текст (исписан нарочитим знацима), могуће је говорити и о сакралној историји. Историја није само „материјална“, она је и пројављивање „натприродног“, невидљивог, Светог, унутар земаљске реалности. Догађаји […]