Архетипско значење слике црне мачке у “Матриксу*

Архетипско значење слике црне мачке у “Матриксу*

Овај текст представља део научног рада о архетипским сликама и њиховој репрезентацији на филму. Овде је за пример узет филм Матрикс (The Matrix) браће/сестара Вачовски и на њему ће се кроз слику црне мачке показати механизам деловања архетипске слике смрти кроз доживљај уметничког садржаја. Колективна психичка представа смрти приказује се кроз слику црне мачке, универзално […]

Трагање за истином – Сан Достојевског

Трагање за истином – Сан Достојевског

Једне новембарске ноћи се великом руском писцу Достојевском, кроз сан јунака приче „Сан смешног човека“, указао одговор на вечно питање о људском постојању и смислу живота. „Сан је као живот или је живот као сан, тајна исте суштине која нам показује оба своја лица, као дан и ноћ, свесно и несвесно, умирање зрна и његово […]