Травничка тишина у сефардском гету Иве Андрића

Травничка тишина у сефардском гету Иве Андрића

Писана у брзини, након ослобођења Француске од четворогодишње нацистичке окупације, Сартрова књижица Размишљања о Јеврејском питању, публикована у трећем броју Модерних времена децембра текуће четрдесет и пете године, постала је не само лични допринос националном уверењу да ће се Француска морално и социјално опоравити, већ и нова легитимација Сартрових позива и борбе за аутентичност. У […]