Биоетика – Рађање, развој и значај

Биоетика – Рађање, развој и значај

Рађање, развој и значај Уколико се критички осврнемо на неку историјску епоху у којој се догодило нешто радикално ново, приметићемо једну неминовну борбу, често жестоку, између заступника традиционалних вредности са једне, и заступника нових, прогресивних схватања са друге стране, који су, борећи се против традиције, уједно крчили нове путеве. Овакво стање се јасно обелодањује на […]