Fotografija i pojam vremena

Fotografija i pojam vremena

”Ne može se dvaput ući u istu reku, jer stalno nove vode nadolaze.” – Heraklitov je najpoznatiji aforizam, koji je vekovima nadahnjivao umetnike i filozofe, da bi na kraju našao mesto i u nauci, koja zbog svoje “fantastike” sve češće poprima poetsko-religiozni karakter. Ono što je u staroj Grčkoj predstavljalo subjektivnu kontemplaciju jednog intrigantnog filozofa, […]