Однос материјалне и духовне стране у западним, односно источним културама – 1. део

Однос материјалне и духовне стране у западним, односно источним културама – 1. део

Чини ми се да је требало да протекне врло много времена док нисам схватио порекло моје давнашње чежње управљене према Истоку, у првом реду према Индији. Ова чежња и тежња која се у младости показивала као авантуристичка жеља да путујем у Индију, а онда у зрелим годинама као потреба да продубим напабирчена знања из индијске […]