Мoдeрнoст, људска права, хомосексуалност

Мoдeрнoст, људска права, хомосексуалност

Сваки наслов би требао у себи носити нешто што сугерише бит самог текста, тако у овом случају модерност представља одређену идеологију (филозофију), људска права реал-политику а хомосексуалност сам циљ а понекад и батину. Из наслова би се можда могло претпоставити да сама модерност и људска права постоје како би довеле до признавања хомосексуалности, та  повезаност […]