NATO bombardovanje 1999. u nemačkim medijima

NATO bombardovanje 1999. u nemačkim medijima

NATO bombardovanje 1999. u nemačkim medijima – Reči i njihova upotreba oduvek su predmet kako lingvističkih, tako i uopšte naučnih istraživanja, jer polazimo od toga da kroz jezik upijamo svet oko nas, pa tako jezik konsturuiše i predstavlja našu stvarnost, potvrđujući Humboltovu tezu da je različitost među jezicima ustvari različitost u pogledima na svet. Zanimljivo […]