Amsterdam – više od Sodome i Gomore

Amsterdam – više od Sodome i Gomore

Mnogi turisti misle da je Amsterdam grad grijeha, ali istina je da je to grad slobode. I u slobodi, većina ljudi, pronalazi grijeh, pisao je John Green – mladi pisac i predavač. Ali ipak, nakon što ga bolje upoznate, moraćete priznati da je malo gradova u kojima upravo taj griješni hedonizam tako usko graniči, a […]