Zašto Aleksandar Saša Petrović?

Zašto Aleksandar Saša Petrović?

Zašto Aleksandar Petrović?   Filmski centar Srbije objavio je knjigu “Portret umjetnika kao političkog disidenta – Život i djelo Aleksandra Petrovića” Vlastimira Sudara, baziranu na njegovom doktoratu na Univerzitetu u Sent Andreji u Škotskoj. Na promociji knjige Sudar je, u razgovoru sa filmskim kritičarem Đorđem Bajićem, govorio ne samo o filmskom opusu Aleksandra – Saše […]