Svet snova Amelije Pulen

Svet snova Amelije Pulen

Vremena su oduvek bila teška za sanjare. Oskar Vajld je primetio da će društvo pre oprostiti kriminalcu nego sanjaru. Neosporno je da preterano sanjarenje koči život i uskraćuje pojedinca za mnoge doživljaje, koji, iako često proživljeni u mislima, ostaju fantazmi i neostvarene prilike. Bezbrojni scenariji u našim glavama, koji nas pripremaju za stvarne susrete, nikada […]