“Ана Карењина” – Лав Толстој

“Ана Карењина” – Лав Толстој

24. фебруара 1870. тодине С. А. Толстој уноси у свој дневник следећу забелешку: »Синоћ ми је он (Л. Н. Толстој. – Б. Б.) рекао да је замислио тип удате али изгубљене жене, из виших кругова. Рекао је да му је намера да прикаже ову жену само као несрећну, а не и криву, и да су, […]