Feministička teorija filma

Feministička teorija filma

Feministička teorija filma Feministička teorija ima dugu tradiciju interesovanja za pitanja vizuelnog predstavljanja rodova u različitim sadržajima (umetničkim slikama i fotografijama, filmovima, reklamama, časopisima). Čitanje filmova iz feminističkog ugla vrlo je značajno budući da film s jedne strane odražava postojeće prakse i uvrežene društvene vrednosti i norme u vezi sa rodnim ulogama i odnosima, a […]

Crnjanski u lavirintu Megalopolisa

Crnjanski u lavirintu Megalopolisa

„Crnjanski, Megalopolis“ je proširena doktorska disertacija Slobodana Vladušića, koja se bavi odnosom Miloša Crnjanskog prema nastajućem fenomenu urbanog diskursa. Autor analizira poetske slike većih gradova u kojima je Crnjanski boravio tokom svoje diplomatske službe, kao i viđenje Beograda u „Lamentu nad Beogradom“. U cilju izbegavanja konfuzije u vezi sa pojmovima „grad“, prestonica“ i „megalopolis“ Vladušić […]