Umetnost kao proces prevazilaženja i proces prevazilaženja kao umetnost

Umetnost kao proces prevazilaženja i proces prevazilaženja kao umetnost

  Juror 8: Da li si stekao neko novo bitno iskustvo sa tih izložbi i dešavanja? Ja sam krajnje pesimistički nastrojen kada je u pitanju kritikovanje novosadske scene kulturoloških dešavanja, jedino sam zadovoljan sa težnjom ovih psihologa da pokušaju da opismene emotivno sa gomilama ovih radionica. Zanima me kako ti vidiš rad na sebi kroz umetnost, o […]

O bivanju budnim: Večna Filozofija i duhovna baština

O bivanju budnim: Večna Filozofija i duhovna baština

“Istina je konačni cilj celoga Univerzuma, a kontemplacija istine je glavna preokupacija mudrosti” – Sv. Toma Akvinski Evo prve sumorne istine: hipertenzija savremenog sveta-simulakruma, otrgnutog svakoj kontroli i pokrenutog razumom koji veruje da je u uzletu a zapravo je paralizovan, negira i obeshrabruje svaku duhovnu aspiraciju, svaki afinitet ka stvaranju lepote radi njenog sve neophodnijeg prisustva. […]

Meditacije o Demijurgu: Poriv za stvaranjem i kreativni impuls

Meditacije o Demijurgu: Poriv za stvaranjem i kreativni impuls

“Umetnost se rađa i uzima maha gde god postoji nezasita žudnja za duhovnim, za idealnim: ono htenje koje ljude privlači umetnosti.” – A. Tarkovski   Malo je strasti poput one koja vodi um i ruku čoveka obuzetog impulsom za stvaranjem. Posredi je iskustvo, fenomen čak, koji je istovremeno izvor najiskrenije radosti i agonije; i to […]

Mehanizam misli: Filozofija nauke i naučni metod

Mehanizam misli: Filozofija nauke i naučni metod

Sazrevanje naučnih potencijala čovečanstva je (bio) spor, dug, isprepletan proces rasta, sa naizmeničnim periodima stagnacije i meteorskog uspona. Kao potporni proces koji je navodio bistru ali bunovnu misao čoveka od antike do kompleksnosti moderne, razvoj filozofije nauke je evoluirao uporedo sa metodologijom, odvajajući nauku od mita i metafizike. Aristotelu, Bejkonu, Aviceni i Kunu dugujemo za […]

Saga o nuli: Kako je ništa postalo sve

Saga o nuli: Kako je ništa postalo sve

Možda ne deluje logično da su brojevi i numerički sistemi uopšte podložni istoj vrsti konstantne transformacije kao i bilo koji drugi kulturološki fenomeni. Kada se razmatra koncept broja, treba imati u vidu da su uvek bili zavisni od religijskih, društvenih pa čak i prirodnih uslova civilizacije u kojoj su izranjali. Ovo je priča o tome […]

“U Evropi” – putovanje kroz dvadeseti vek

“U Evropi” – putovanje kroz dvadeseti vek

„Čovek namisli da svet unese u kartu. Godinama nastanjuje prostor slikama provincija, kraljevina, planina, zaliva, brodova, ostrva, riba, odaja, uređaja, zvezda, konja i osoba. Neposredno pred smrt otkrije sopstveni lik u strpljivom lavirintu linija“. – Horhe Luis Borhes Godine 1999, dok je Evropa ispisivala poslednje poglavlje hronike dvadesetog veka, jedan njen stanovnik rešio je da […]

Čekajući vreme (In Limbo)

Čekajući vreme (In Limbo)

Silom povukavši proto-misli nazad na površinu, povratio sam pažnju u pravom času. Sada će, dakle, otpočeti sa pitanjima. Ništa me nije izbacivalo iz takta u toj meri kao taj nepotrebni formalizam, ustanovljen valjda u jalovom umu nekog uskogrudog birokrate. Nisu bili svesni problema nemoguće imaginacije. U redu, znam, kao deo našeg duhovnog prenatalnog treninga i […]

Klimt, Beč i nauka, iliti suživot suprotnosti

Klimt, Beč i nauka, iliti suživot suprotnosti

Stolećima je beličasti dragulj u kruni centralne Evrope zračio svojim sveprisustvom na političkim, kulturnim i povesnim kartama ovog fascinantnog i turbulentnog kontinenta. Vindobona, Wien, Vienna, nama znan pod izvornim slovenskim Beč, bio je grad naučen i svikao da vlada. Mačem, ognjem i krstom dominirao je Svetim Rimskim Carstvom i Nemačkim zemljama, potom i u koaliciji […]