Suština umetnosti – Rudolf Štajner

Suština umetnosti – Rudolf Štajner

Jednom u praiskonu Pristupi nebeskom duhu Duh zemaljski I usrdno reče: Znam da govorim Sa ljudskim duhom; Ipak i onu mi reč Molim te daj, Kojom zbori Srce sveta, ljudskom srcu. Dobri nebeski duh dade tad Zemaljskom duhu: Umetnost.   Štajner: „Wahrspruchswote“. Pred nama se pruža široka, snegom pokrivena ravan; pojedine reke i jezera na […]