Nova usavršenost autoritarizma

Nova usavršenost autoritarizma

Nakon užasa koji se dogodio 11. septembra objavili su rat terorizmu. Možda najveći produkt tog rata bila je ekspanzija službi bezbednosti širom sveta. A praktični ishod – stalno nova sputavanja slobode govora građana koji žive u demokratskim zemljama – fantastična pobeda za teroriste. Nova usavršenost autoritarizma donela je i novo rešenje za problem nezgodnih pisaca. Što […]