Barok, Vermer i “Žena stoji i svira na virginalu”

Barok, Vermer i “Žena stoji i svira na virginalu”

Istorijski događaji Centralna Evropa je početkom XVII vijeka ušla u period zaoštrenih društvenim protivriječnosti i klasnih sukoba, iz kojih je došlo do seljačkih ratova, pokreta Reformacije, Kontrareformacije (feudalno-katoličke reakcije). Sukobili se kapitalistički svijet koji je tada bio na usponu, i feudalni, pri svom istorijskom zalasku. Sedamnaesti vijek bilo je doba gotovo neprekidnih ratova. Tridesetogodišnji rat […]