”Biti Džon Malkovič ”- obogaljena individuacija

”Biti Džon Malkovič ”- obogaljena individuacija

”Čim čovek hoće da izbegne sve rizike i hoće da iskusi život samo u svojoj glavi, u formi predstava i fantazija, čim se preda razmišljanjima ‘kako je trebalo da bude’ i kako ne bi pogrešio želi gde je moguće da podržava druge, za njega nema nikakve šanse za samostalni vlastiti razvoj.” Ove reči Jolande Jakobi, […]