Bizmark i naše vreme – pruski projekat doživljava neuspeh

Bizmark i naše vreme – pruski projekat doživljava neuspeh

Bizmark u stvari predlaže takvu strategiju koja se sastoji u ponudi dogovora austrijskim državnicima, na šta će se redovno vraćati, istina bez uspeha, sve do njegovog dolaska na vlast. Ova strategija se zasniva na ubeđenju da odnosi između država počivaju koliko na odnosima snaga toliko i na moralnim principima. Da li je potrebno dodati da […]

Bizmark i naše vreme – strast prema moći

Bizmark i naše vreme – strast prema moći

Bizmark i naše vreme – strast prema moći. Bizmarkova figura dominira tokom XIX veka a njegova senka se prostire nad sledećim stolećem. Najpre u istoriju ulazi kao otac nemačkog ujedinjenja i osnivač Drugog Rajha koji je proglašen 18. januara 1871, u Galeriji ogledala u Versaju. Stavio je tačku na podelu koja je bila vekovima poznata […]