Prag – Nusle

Prag – Nusle

Iako je samo na kilometar od šireg centra Prag – Nusle je izvan interesovanja turista. Možda zato što je topografski pomalo skrajnut – okružen brdima Vinohrada, Višehrada  i Pankraca, rekom Botič i železničkom prugom, i tako opstoji kao gradić za sebe . Nusle je autentična praška četvrt. U njemu nema turističkih zamki niti gomile salona […]

Erik, beogradski bitnik i vloger

Erik, beogradski bitnik i vloger

Erik Mut, vloger sa jutjub kanala ’Belgrade beat’, je iseljenik sa zapada koji hoće najbolje od oba sveta – visoki prihod iz razvijene kapitalističke ekonomije, i s druge strane, niske troškove, spontanost i niži stepen postvarenja društva ekonomije u razvoju. Neretko emigranti sa zapada u Beogradu prepoznaju kombinaciju većeg od očekivanog broja elemenata savremenog života […]

Prag – Vršovice

Prag – Vršovice

Prag – Vršovice Polazeći od ugla Kodanske i Estonske ulice, u šetnji kroz gornji deo Vršovica, otkrivam da ovaj deo grada ima skoro sve glavne tipove praških rezidencija. Raskošne zgrade s kraja devetnaestog i početka dvadesetog veka za višu srednju klasu, četvorospratnice sa prednjim baštama za državne službenike Prve Republike, i, s druge strane Ruske […]

Odbacimo termin “politički analitičar”

Odbacimo termin “politički analitičar”

Politički analitičar je neko ko nije ni novinar (navodno), ni formalni predstavnik neke političke partije, ni politički teoretičar. Ali, on se ipak pojavljuje u polju delovanja novinara, predstavnika partija i političara, i političkih teoretičara. On objavljuje svoje stavove o političkim dešavanjima, svoje analize tih dešavanja u novinama, i govori o njima u televizijskim i internet […]

Ludvig Vitgenštajn – o prirodi filozofije i jezika

Ludvig Vitgenštajn – o prirodi filozofije i jezika

Ludvig Vitgenštajn – o prirodi filozofije i jezika   Uvod   Navođenje sličnosti (S) i razlika (R) između Traktata (T) i Istrazivanja (I) po ovim pitanjima – (S) (I) Filozofija je kritika jezika; aktivnost, a ne teorija. – Filozofija je borba protiv omađijavanja našeg razuma sredstvima običnog jezika (§109) Deflacionistički pogled na ulogu filozofije. Filozofija […]