Ko je Horhe Luis Borhes?

Ko je Horhe Luis Borhes?

Kad su Vam predavali italijansku svjetsku nagradu Cino del Duca koju ste primili u Parizu, Žan d’ Omerson, član Francuske akademije, Vas je pozdravio ovim riječima: »Ko je Borhes ? Najslavniji, najznamenitiji, univerzalno najpoznatiji među metafizičkim ipoetskim tajnama… Vi niste samo sfinga današnje literature – VI STE ŽIVI MIT… čije knjige gutaju u tišini desetine hiljada […]

Učenje o ciklusima, Horhe Luis Borhes

Učenje o ciklusima, Horhe Luis Borhes

Negde u jesen 1883. Niče je pisao: “Ovaj spori pauk koji se kreće po mesečini, ova mesečina, ti i ja dok šapućemo u kapiji, šapućemo o večnim stvarima, zar se mi nismo već sreli nekad u prošlosti? Zar se nećemo sresti negde na tom dugom putu koji treperi, zar se nećemo večno sretati?” Tako sam […]

Dvojnik – H.L.Borhes

Dvojnik – H.L.Borhes

Događaj se odigrao meseca februara 1969. godine, severno od Bostona, u Kembridžu. Nisam ga odmah zabeležio jer mi pr­vobitna namera beše da ga zaboravim, kako ne bih izgubio ra­zum. Sada, 1972. godine, mislim da će ga drugi čitati kao pripovetku, ako ga zapišem, a, sa godinama, možda će to isto biti i za mene. Znam […]

Horhe Luis Borhes – Četiri ciklusa

Horhe Luis Borhes – Četiri ciklusa

Postoje četiri priče. Prva, najstarija, govori o utvrđenom gradu koji opsedaju i brane hrabri ljudi. Branioci znaju da će grad biti prepušten maču i ognju i da je njihova borba uzaludna; najugledniji među napadačima, Ahil, zna da je njegova sudbina da umre pre pobede. Stoleća su dodala magijske elemente. Govorilo se da je Jelena Trojanska, […]

Horhe Luis Borhes – pet malih priča

Horhe Luis Borhes – pet malih priča

Dreamtigers U detinjstvu sam se sa oduševljenjem predavao obožavanju tigra: ne tačkastog tigra sa plovećih ostrva Parane, iz amazonske zbrke, već prugastog, azijskog, kraljevskog tigra kome se mogu suprotstaviti samo ratnici, u tvrđavi na leđima slona. Imao sam običaj da se beskrajno zadržavam pred jednim kavezom u zoološkom vrtu; voleo sam velike enciklopedije i knjige […]

H.L.Borhes – Kružno vreme

H.L.Borhes – Kružno vreme

Imam običaj da se stalno vraćam Večnom Povratku; sada ću nastojati (oslanjajući se na nekoliko istorijskih primera) da definišem tri osnovna shvatanja tog pojma. Prvo se pripisuje Platonu. U trideset devetom pasusu Timaja on tvrdi da će se sedam planeta vratiti na početnu tačku svojih putanja pošto se izjednače brzine njihovog kretanja: sastavljanje kruga obeležava […]

Borhes: Bog mi je dao knjige i noć

Borhes: Bog mi je dao knjige i noć

Jedina boja koju su oči slavnog argentinskog pisca mogle da prepoznaju bila je žuta. Zbog toga su mu prijatelji često za rođendan poklanjali drečavo žute kravate. Borhes im je sa osmehom citirao Vajlda: „Samo bi gluv čovek mogao da nosi ovakvu kravatu” U jednoj od pesama, čuvena poljska pesnikinja, Vislava Šimborska, laureatkinja Nobelove nagrade i […]

Besmrtnik – Horhe Luis Borhes

Besmrtnik – Horhe Luis Borhes

Solomon saith: There is no new thing upon the earth. So that as Plato had an imagination, that all knowledge was but remembrance; so Solomon giveth his sentence, that all novelty is but oblivion. Francis Bacon, Essays, LVIII. Salomon kaže: Nema ništa novo na zemlji. I kao što je Platon zamišljao da je svekoliko znanje […]