Kako je nastao Sovjetski Savez

Kako je nastao Sovjetski Savez

U ideološkoj pripremi napada na Ukrajinu Putin je krivicu za postojanje Ukrajine u današnjim granicama pripisao Lenjinu, Staljinu i Hruščovu, otvarajući tako ne samo Pandorinu kutiju državnih granica nego i novu debatu o nastanku Saveza Sovjetskih Socijalističkih Republika (SSSR) u decembru 1922. (Putin je trojicu sovjetskih lidera optužio sledećim argumentima: Lenjin je zanemario većinsko rusko […]

Nuklearni sukob i doba beznađa

Nuklearni sukob i  doba beznađa

Konstatacija da se svet nalazi u verovatno najtežoj situaciji posle kraja Drugog svetskog rata danas nije ni neodmerena ni naročito originalna. Dok se teturamo ivicom nuklearnog sukoba, nije potrebno utrošiti mnogo reči da bismo uverili sagovornike da je tako. Pitanje je: kako se to dogodilo? I ima li izlaza? Da bismo shvatili kako smo ovde […]

Stari svet i naš svet

Stari svet i naš svet

Prikaz knjige eseja Mary Beard Confronting the Classics (Profile Books, 2013) Silno sam uživao u knjizi Suočavanje s istorijom stare Grčke i Rima (Confronting the Classics) Mary Beard. Njena proza je neodoljiva, stil joj je svež i jasan; Beard posmatra stari i moderni svet kao kontinuum, što današnjem čitaocu približava stari svet i olakšava njegovo razumevanje. Ova knjiga […]