Trut buntovnik i hijerarhija ljudske košnice

Trut buntovnik i hijerarhija ljudske košnice

Kako logični stavovi i razmišljanja mogu sakriti čitav jedan distopijski karakter? Da li smemo da poredimo čovečiju zajednicu sa hijerarhijom pčelinje košnice? Da li je taj okrutni svet ogledalo u kom vidimo slično ponašanje? Sem što, naravno, sa naše strane ogledala čovek mora sebi da obezbedi smisao i zadovolji potrebu za sopstvenim stavovima. Za razliku […]