Hadrijanova vila u Tivoliju

Hadrijanova vila u Tivoliju

Hadrijanova vila u Tivoliju U Tivoliju, gradiću nedaleko Rima, nalazi se jedna od najljepših rezidencijalnih građevina podignutih tijekom dugog postojanja Rimskog Carstva. Na površini od stotinjak hekta­ra podi­gnuto je više od trideset pojedinačnih zgrada ovog jedinstve­nog urbanog kompleksa koji, iako opustošen stoljećima pljački i deva­stacija, i danas pokazuje tragove svog nekadašnjeg sjaja. Vilu je kao […]