Karl Jung – Liber novus: Put u središte sopstva (prolog)

Karl Jung – Liber novus: Put u središte sopstva (prolog)

Godine, u kojima sam razgovarao sa tobom, gonivši unutrašnje slike, bile su najznačajnije godine mog života. Sve ostalo je izvedeno iz toga. Sve je počelo tih godina, a kasniji detalji jedva da su išta značili. – Karl Gustav Jung Mistični, psihološki dnevnik nesvesnog, ispisivan u intervalima lucidnosti, Jungov je sto godina skrivani put u središte […]