Zašto su ljudi licemerni?

Zašto su ljudi licemerni?

Zašto su ljudi licemerni?   Licemerni ljudi su fokusirani na zadovoljavanje svojih potreba i ostvarivanje svojih interesa, a ne na druge ljude i građenje relacija sa njima. Drugi ljudi su za njih pojava koja postoji u njihovoj okolini i koja može da bude korisna da nešto dobiju ili ostvare, ali isto tako i ugrožavajuća za […]

Zoran Đinđić je bio svestan rizika i koliko je u Srbiji prisutan i jak strah od promena

Zoran Đinđić je bio svestan rizika i koliko je u Srbiji prisutan i jak strah od promena

Ključne vrednosti knjige Zoran Đinđić: Prosvet(l)itelj Mijata Lakićevića, koja se nedavno pojavila u izdanju novosadske Akademske knjige, jesu otimanje od zaborava Zorana Đinđića, ukazivanje na nerazdvojivost njega kao filozofa i političara, kao i ispravljanje nepravdi i demistifikacija nekih interpretacija koje su bile na putu da prerastu u mit. „Ova knjiga trebalo bi da tu nepravdu […]

Zašto „Vinčansko pismo“ nije pismo?

Zašto „Vinčansko pismo“ nije pismo?

Ideja o postojanju „Vinčanskog pisma“ koja se oslanja na urezane ormanenate i znakove na keramici vinčanske kulture, predstavlja jedan u nizu fenomena izmišljanja tradicije radi uspostavljanja imaginarnog kontinuiteta s prošlošću. Kao sredstvo za izmišljanje tradicije ideja o „Vinčanskom pismu“ javila se osamdesetih godina prošlog veka, a interesovanje za nju je toliko zastupljeno, da je većina […]

Provincija na prostoru Balkana: Gornja Mezija

Provincija na prostoru Balkana: Gornja Mezija

Većina rimskih careva tokom III i IV veka naše ere poticala je sa prostora današnje Srbije, odnosno sa šireg prostora Balkana, iz rimskih provincija Donje Panonije i Gornje Mezije. U dramatičnim promenama koje su pogodile Rimsku imperiju, ti ljudi su igrali ključnu ulogu i odredili, ne samo budućnost Rimskog carstva nego i sudbinu hrišćanstva i […]

Dors: Pet opakih godina muzike za ceo život

Dors: Pet opakih godina muzike za ceo život

Za razliku od Strange Days, koja je bila tematska pesma, zapravo manifest, People Are Strange je jednostavno bila pesma – Dors (The Doors) su je izvodili od 1966, da bi u septembru 1967. godine bila objavljena kao singl. Bila je to malena pesma, srodna pesmi Alabama Song, s opuštenim, šlampavim honkitonk klavirom koji joj daruje […]

Vaznesenje Dimitrija Tucovića

Vaznesenje Dimitrija Tucovića

Vaznesenje – Pobednici iz Drugog svetskog rata su sa poštovanjem spustili glave pred borcem za onu Srbiju i onaj Balkan koji nikada nisu postojali.

Mit o književnosti i alkoholu

Mit o književnosti i alkoholu

Da je nekome, nekada, palo na pamet da utvrdi ulogu alkohola u stvaranju vrhunskih dela u umetnosti, taj bi veselnik vrlo brzo uvideo da se uhvatio ukoštac sa himerom, te shvatio da je svako istraživanje na tu temu zaludan posao. Možda bi se, nesrećan, na kraju i sam odao alkoholu ne bi li lično ispitao […]