Vorholove Brilo kutije i Dantoov svet

Vorholove Brilo kutije i Dantoov svet

Vorholove Brilo kutije i Dantoov svet umetnosti U vreme kada je Endi Vorhol (Andy Warhol), Papa Popa, tvrdio da umetnost ne sme biti namenjena samo uskom krugu intelektualaca, već treba da bude za svakoga, američki filozof Artur Danto (Arthur Danto) razvijao je svoju tezu o svetu umetnosti u okviru koje objašnjava da umetničko delo ne […]