Darijuš Čaja – kako napisati putopis

Darijuš Čaja – kako napisati putopis

  “Nekuda dalje, negde drugde” – Darijuš Čaja – kako napisati drugačiji putopis Dvadeset prvi vek, vek za koji nismo sigurni je li zapravo počeo onda kad je kalendar to najavio, je li počeo znatno ranije, još krajem prethodnog milenijuma, ili tek treba zaista da otpočne, po mnogima predstavlja vreme ispražnjeno od suštine i značenja, […]

Darijuš Čaja “Nekuda dalje, negde drugde” II

Darijuš Čaja “Nekuda dalje, negde drugde” II

Darijuš Čaja “Nekuda dalje, negde drugde” II   EPITAF ZA PRINCA 1. Dugo je umirao. Godinama živeo daleko od sveta. U dobrovoljno odabranoj samoći. Dvostruko zatvoren. U ljušturu mozga koji se najverovatnije sunovraćao u ludilo. I u bedeme sopstvenog zamka koji se na dvadesetak godina pretvorio u kavez aveti iz prošlosti koje su ga pohodile. […]