Franc Kafka: Pismo Oskaru Polaku

Franc Kafka: Pismo Oskaru Polaku

Za Aleksandru Đ. Za decenije prijateljstva.   Nedelja, 8. novembar 1903. ¹ Dragi Oskare! Možda sam i radostan što si otputovao, onako radostan kako bi ljudi morali biti radosni kada bi se neko popeo na Mesec, da bi odande mogao da ih gleda, jer svest o tome da su posmatrani sa takve visine i udaljenosti, […]