Pitagorejska teorija brojeva

Pitagorejska teorija brojeva

Postoje dva reda brojeva: neparni i parni. Zbog toga što je jedinstvo, ili 1, uvek ostaje nedeljivo. Dakle, 9 je 4 + 1 + 4, s jedinstvom u centru. Štaviše, ako se bilo koji neparan broj podeli na dva dela, jedan deo će uvek biti neparan, a drugi paran. Tako 9 može biti 5 + […]