Testament Hadži-Makse Despića

Testament Hadži-Makse Despića

Testament Hadži-Makse Despića Slabljenjem turske države počeo je da jača srpski građanski stalež u Bosni i Hercegovini. Trgujući sa Zapadom, Srbi su u BiH, naročito u Sarajevo i Mostar, donosili osvježenje učmalim turskim kasabama. Školujući svoju djecu na Zapadu, srpski trgovci stvarali su novi građanski stalež na bosanskohercegovačkom tlu. U 18. i 19. stoljeću iznjedrili […]