Arheologija devičanstva

Arheologija devičanstva

„To što se devičanstvo prikazuje kao vrlina, a ne kao prepreka što odvaja neznanje od znanja, je infantilno sujeverje ljudskog duha.“  Volter Predigra   U čulno-fizičkom svetu devičanstvo ne postoji. Ne može se videti, izmeriti, omirisati ili uslikati. Devičanstvo je kao i pravda – nestabilan pojam u čije se ime kunu mnogi. Pretpostavlja se da postoji kao […]