Kosmička samoća

Kosmička samoća

Jednom me je jedan satanista okarakterisao kao “razobličitelja neortodoksnih shvatanja”. Nije mi bilo sasvim jasno šta je time mislio, pa mi je pojasnio: Ne, nisi ti razobličitelj kojeg krasi osobina da ima neortodoksna shvatanja, nego si ti samo razobličitelj koji razobličava neortodoksna shvatanja. Znaš, postoje ortodoksna i neortodoksna shvatanja. Neko razobličava ortodoksna, a ti razobličavaš […]