Дијалектика савремене архитектуре / део трећи /

Дијалектика савремене архитектуре / део трећи /

Дијалектика савремене архитектуре / део трећи / АРХИТЕКТУРА – као посредник (контекст домаће средине) Видели смо на које све начине и у коју сврху архитектура користи сазнања других, пре свега друштвених наука, као свој алат. Ако сада тежиште са дикскурса у архитектури померимо на посматрање архитектуре као дискурса, поставља се питање – Колико анализа архитектуре […]

Дијалектика савремене архитектуре / део други /

Дијалектика савремене архитектуре / део други /

Дијалектика савремене архитектуре / део други / / део први / ДИЈАЛОГ архитекте са појединцем (контекст куће/ стана и појединца са специфичним потребама) После базичног дијалога са природом, у коју се смешта, архитектура води дијалог са корисником. Корисник у зависности од перспективе може бити целокупно друштво или појединац. Када говоримо о архитектури која се односи […]

Дијалектика савремене архитектуре – део први

Дијалектика савремене архитектуре – део први

Дијалектика савремене архитектуре / део први / Архитектура, у најпластичнијем смсилу, обухвата све изграђено што нас окружује: куће, зграде, улице, градове. Све оно што је производ човечијег рада а не природе. Нешто попут културе? Приказане у крупнијој размери, јер архитектура је само делић свеукупне културе. Архитектура је, дакле, на првом и основном месту у односу […]