Dokonost dokoličarstva – beznađe kulture

Dokonost dokoličarstva – beznađe kulture

Dokonost, dokoličarstvo. Jedno naspram drugog, ili jedno te isto. Na prvi mah dva slična a opet, tako različita pojma. Štaviše, dijametralno suprotna. U govoru svakodnevice, ova dva pojma se stapaju u jednoznačju. Svaka distinkcija između njih gubi na svom značaju. A opet, neizmjerno je važno po nas, pripadnike homo sapiens-a, da se napravi to krajnje […]