Pozdrav iz Kaljuge

Pozdrav iz Kaljuge

“Da li će svet doći do podnožja ova fatalne nizbrdice, ili će se kao što se desilo u dekadenciji grčko-latinskog sveta, desiti jož jedno ispravljanje, pre nego što završi u ambisu prema kome je vođen? Izgleda da zaustavljanje, na pola puta nije više moguće; po svim naznakama, koje pružaju tradicionalne doktrine, izgleda da je svet […]

Ono što (ne) postoji

Ono što (ne) postoji

– Ako misliš na „Či“, odnosno ravnotežu između či, činga i šiena; lepka između duše, duha i tela, njega ima, ali, bojim se, da nas nema. Iako, verujem, nije ni muškog ni ženskog roda. “Taoistički seks“, ili „unutrašnje venčanje”, „unutrašnji orgazam“, ono je što čini jegro vekovima čuvanih spisa taoističkih mudraca, koje sam našao u […]

Hladnoća novembra

Hladnoća novembra

„Dok si živ, budi mrtav, potpuno mrtav.“ Zen (budistička) izreka „Pred svakim sam aktivnim činom razvio stav transcendentne iskrenosti, koja me, otkako sam postao sasvim svestan, sprečava da gradim snažne veze sa opipljivim svetom.“ Pesoa Osećam kako mi se zima uvlači u kosti. Kroz prozor svoje ćelije mogu da vidim i čujem jedino  parkiralište, simbol […]

Mudrost pustinje

Mudrost pustinje

„Tragali su za Bogom koji su samo oni mogli da pronađu, a ne za Bogom koji je bio dat u utvrđenoj, stereotipnoj formi od strane nekog drugog.” Tomas Merton “Mudrost pustinje” Reč po reč, korak za korakom odvodi nas svakim danom dalje od izvora. Posle crteža izvora, kao svedočanstva pisanog pre usmenog, nastala je pisana […]

Pulsiranje kraja

Pulsiranje kraja

Stiglo se dotle da se danas pitamo ko je u stanju da sagleda savremeni svet, i to ne u nekom njegovom posebnom aspektu, kao što su „tehnokratija“, “potrošačko društvo“,itd. – nego u njegovoj sveukupnosti, proničući u poslednje značenje. Samo to bi mogao biti početak. Julius Evola „Pobuna protiv modernog sveta“ Siguran znak da čovek ne […]

Reklamokratija danas

Reklamokratija danas

„U današnje vreme, koje prednost daje znaku nad onim što je označeno, kopiji nad originalom, predstavi nad stvarnošću, pojavnosti nad suštinom…istinito se smatra profanim, a samo je iluzija sveta. Tačnije, sveto se uvećava u meri  kojoj istinito uzmiče, a iluzija povećava,tako da najvišem stepenu iluzije odgovara najviši stepen svetosti.“ Fojerbah Ljudi su odavno postali reklame. […]

Levo ili desno

Levo ili desno

„Naš san o životu išao je ispred nas.”  Fernando Pesoa “Knjiga nespokoja” Stvarnost obožava da sanja stvarnost. Ako nema belog, nema crnog; bez ružičastog, nema crvenog. Šta je bilo prvo, na početku? Šta je uzrok; šta posledica?  Da li je ona – istina – kći naše inkvizitorske kulture, moguća bez svoje suprotnosti? Postoji li laž […]

Potreban je preobražaj

Potreban je preobražaj

„Reče mu Nikodim: kako čovek može da se rodi kada je star? Zar drugi put može da uđe u utrobu svoje majke i da se rodi? Isus odgovori: Zaista, zaista, kažem ti, ako se ko ne rodi vodom i Duhom, ne može ući u carstno božje.” Jevanđelje po Jovanu, 3:4 -185 Čini mi se da […]

1 2 3 5